تولید و نصب درپوش بتنی کانالهای فاضلاب مناطق مختلف شهر توسط واحد امانی شهرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، پروژه تولید و نصب درپوش بتنی کانالهای فاضلاب مناطق مختلف شهر توسط واحد امانی (معاونت امور زیربنایی و شهرسازی)در حال اجرا می باشد. در همین خصوص پس از بررسی نقاطی که در محورهای اصلی و محلات باشند، به منظور رفع خطرات جانبی شهروندان در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، پروژه تولید و نصب درپوش بتنی کانالهای فاضلاب مناطق مختلف شهر توسط واحد امانی (معاونت امور زیربنایی و شهرسازی)در حال اجرا می باشد.

در همین خصوص پس از بررسی نقاطی که در محورهای اصلی و محلات باشند، به منظور رفع خطرات جانبی شهروندان در مسیر تردد و همچنین رعایت بهداشت عمومی عملیات مذکور صورت می گیرد.