توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی بین تاکسیداران توسط تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام به توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست در بین تاکسیداران سطح شهرستان نمود. در ادامه نیز واحد خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان اقدام به ضدعفونی تاکسی ها نمود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اقدام به توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست در بین تاکسیداران سطح شهرستان نمود. در ادامه نیز واحد خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان اقدام به ضدعفونی تاکسی ها نمود

.