تلفن گویای شهرداری مسجدسلیمان راه اندازی شد

    تلفن گویای شهرداری مسجدسلیمان راه اندازی شد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، با دستور علی هزارسی سرپرست شهرداری و با پیگیری و همکاری واحد روابط عمومی و اجرای واحد فناوری اطلاعات شهرداری تلفن های داخلی گویای شهرداری مسجدسلیمان راه اندازی گردید.   گفتنی است پیش […]

 

 

تلفن گویای شهرداری مسجدسلیمان راه اندازی شد.

 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، با دستور علی هزارسی سرپرست شهرداری و با پیگیری و همکاری واحد روابط عمومی و اجرای واحد فناوری اطلاعات شهرداری تلفن های داخلی گویای شهرداری مسجدسلیمان راه اندازی گردید.

 


گفتنی است پیش از این روند مذکور ارتباط مردمی شهروندان به سختی صورت می گرفت ، که با ساماندهی و راه اندازی تلفن های ورودی شهرداری به شماره های : ۶ و ۴۳۲۲۲۰۳۵ – ۴۳۲۲۳۰۰۰ معاونت ها و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری با کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.