تقدیر وزیر ورزش و جوانان کشور، از علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری مسجد سلیمان، طی جلسه ای با حضور امیدوار جمالپور سرپرست اداره ورزش وجوانان، عبدالله مرادی رئیس هیئت کشتی شهرستان و شیرمردی رئیس هیئت وزنه برداری، دردفتر شهردار مرکزی برگزارگردید، به رسم یادبود لوح تقدیر ویژه ای از طرف مسعود سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان کشور، توسط سرپرست […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری مسجد سلیمان، طی جلسه ای با حضور امیدوار جمالپور سرپرست اداره ورزش وجوانان، عبدالله مرادی رئیس هیئت کشتی شهرستان و شیرمردی رئیس هیئت وزنه برداری، دردفتر شهردار مرکزی برگزارگردید، به رسم یادبود لوح تقدیر ویژه ای از طرف مسعود سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان کشور، توسط سرپرست اداره ورزش و جوانان مسجد سلیمان به علی هزارسی سرپرست شهرداری، به پاسداشت، عنایتها وحمایتهای بی دریغ وی به امر ورزش و توسعه آن در شهرستان اهدا گردید.
در پایان سرپرست شهرداری، ضمن سپاس از عنایت و لطف وزیرمحترم ورزش و همه مسئولین ورزش شهرستان و همچنین تلاشها و حمایتهای ارزشمند مهندس ظاهری نماینده محترم شهرستان درجذب اعتبارات چند برابری و قابل توجه به ورزش شهرستان، در دوسال اخیر، از مسئولین ورزش شهرستان هم تشکرکرد، و در پایان گفت: امیدوارم همه دستگاه‌های اجرایی و ادارات با وجود و حضور مهندس ظاهری بتوانند از همه ظرفیتهای موجود درجهت جذب اعتبارات لازم و کمک به رشد و توسعه شهرستان استفاده نمایند.