تغییرات مدیریتی جدید در شهرداری مسجدسلیمان

با حکم شهردار مسجدسلیمان معاونان فنی، خدمات و امور اداری، تغییر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، بر این اساس محمد خسروی شهردار مسجدسلیمان در حکمی حامد شفیعی را به عنوان معاونت فنی بجای یاسین کیانپور، سامان بارانی به عنوان معاون خدمات شهری بجای شهنام پرند و محمد کریمی به عنوان رئیس امور اداری جانشین سیروس عالیپور منصوب کرد.