تشکیل جلسه ستاد تسهیلات استقبال از ایام نوروز

تشکیل جلسه ستاد تسهیلات استقبال از ایام نوروز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، جلسه ستاد تسهیلات استقبال از ایام نوروز با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع مالی اداری ، معاونت زیربنایی و فنی ، معاونت خدمات شهری ، معاونت حمل و نقل ، معاونت فرهنگی و مسئولین واحد‌های […]

تشکیل جلسه ستاد تسهیلات استقبال از ایام نوروز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، جلسه ستاد تسهیلات استقبال از ایام نوروز با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع مالی اداری ، معاونت زیربنایی و فنی ، معاونت خدمات شهری ، معاونت حمل و نقل ، معاونت فرهنگی و مسئولین واحد‌های اجرایی ، در دفتر شهرداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تاکید نسبت به برنامه ریزی در خصوص تشکیل ستاد استقبال از ایام نوروز، گفتمانی صورت گرفت که در هفته های آینده خروجی این جلسات جهت مصوبات اجرایی ادامه خواهد داشت.