تشکیل جلسه ساماندهی سازه های تبلیغاتی سطح شهر مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری ، اعضای شورای اسلامی شهر و اداره حراست شهرداری با کانون های تبلیغاتی سطح شهر برگزار گردید. در این روز مدیریت کانون های تبلیغاتی با بیان مشکلات موجود به گفتگو با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر […]به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری ، اعضای شورای اسلامی شهر و اداره حراست شهرداری با کانون های تبلیغاتی سطح شهر برگزار گردید.


در این روز مدیریت کانون های تبلیغاتی با بیان مشکلات موجود به گفتگو با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر پرداختند.
شهباز حیدری رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در ادامه اظهار داشت: در راستای ساماندهی سازه های تبلیغاتی سطح شهر ، شهرداری موظف می باشد، طبق قوانین شهرداری در اسرع وقت اقدام ونتیجه را به شورای اسلامی شهر گزارش نماید. بعد از سخنان رئیس شورای اسلامی شهر ،علی هزارسی سرپرست شهرداری اضافه کرد: روابط عمومی به عنوان مسئول مستقیم ساماندهی سازه های تبلیغاتی سطح شهر می بایست در مورد :


۱- جمع آوری تابلوهای غیرمجاز ( ادارات و سازمان ها)
۲- اخذ مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برای کانون های تبلیغاتی فعال
۳- اخذ مجوز از دفتر فنی و شهرسازی و واحد زیبا سازی برای تابلوهای نصب شده
۴- مشخص نمودن مطالبات شهرداری و کانون های تبلیغاتی
۵- مشخص نمودن عوارض شهرداری از بابت هر پارتابل و بیلبورد به واسطه کارشناس رسمی دادگستری
۶- تهیه تعرفه اجاره پارتابل وبیلبورد جهت ارائه به شهروندان برای کانون های تبلیغاتی
۷- مقرر نمودن قوانین تایید محتوا بنرهای نصب شده از طرف روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان اقدام نموده و نتیجه را به سرپرست شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر ارائه نماید.