تسطیح و خاکبرداری محل احداث چهارمین ایستگاه آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان در منطقه بی بیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، پروژه احداث چهارمین ایستگاه آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان در منطقه بی بیان(جنب پارک کوهستانی) با آغاز عملیات تسطیح و خاکبرداری محل احداث ایستگاه آغاز شد. این پروژه با هدف کاهش زمان حضور مامورین آتش نشانی در محل حادثه و بهبود خدمات دهی در مناطق مختلف شهر در زمان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، پروژه احداث چهارمین ایستگاه آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان در منطقه بی بیان(جنب پارک کوهستانی) با آغاز عملیات تسطیح و خاکبرداری محل احداث ایستگاه آغاز شد.

این پروژه با هدف کاهش زمان حضور مامورین آتش نشانی در محل حادثه و بهبود خدمات دهی در مناطق مختلف شهر در زمان بروز حوادث غیرمترقبه توسط شهرداری مسجدسلیمان اجرایی خواهد شد.

گفتنی است از نکات حائز اهمیت در اجرای این پروژه می توان به دسترسی سریع در هنگام انجام ماموریتها به مناطقی همچون بی بیان، نمره هشت و کلگه اشاره نمود که با کوتاه تر شدن زمان حضور مامورین در محل حادثه  از خسارت احتمالی جانی و مالی در مواقع پر خطر جلوگیری به عمل خواهد آمد.