به منظور پیشبرد پروژه های شهری، جلسه شهردار مسجدسلیمان با پیمانکاران برگزار گردید 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه، جلسه محمد خسروی شهردار مسجدسلیمان، حامد شفیعی معاونت امور زیر بنایی و شهرسازی با حضور پیمانکاران پروژه های عمران شهری برگزار گردید. در این روز معاونت فنی با معرفی پیمانکاران مربوطه و پروژه های در دست اقدام، ضمن تشریح […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه، جلسه محمد خسروی شهردار مسجدسلیمان، حامد شفیعی معاونت امور زیر بنایی و شهرسازی با حضور پیمانکاران پروژه های عمران شهری برگزار گردید.

در این روز معاونت فنی با معرفی پیمانکاران مربوطه و پروژه های در دست اقدام، ضمن تشریح نمودار اعتبارات لازم، به بررسی مشکلات پیش رو پرداختند.

در طی برگزاری این جلسه با پیمانکاران پروژه های اجرایی، در راستای همکاری منسجم در روند احداث بهینه و رفع موانع احتمالی پروژه ها، به بحث و تبادل نظر پرداخت شد.

در پایان شهردار مسجدسلیمان بر کیفیت اجرایی کارها، و همچنین در کنار آن سرعت بخشی در ادامه‌ی تکمیل پروژه های نیمه تمام، از دیگر مسئولیت های خطیر پیمانکاران عنوان کردند.