برگزاری دوره گزارش نویسی فنی با هدف جمع آوری اطلاعات و تحلیل دیتاهای مربوط به قسمت های مختلف شهرداری

دوره گزارش نویسی فنی با هدف ایجاد قالب استاندارد جهت جمع آوری و تحلیل دیتاها در شهرداری برگزارشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهردار مسجدسلیمان اعلام کرد: باتوجه به اینکه تحلیل دیتاهای حاصل از فعالیت های بخش های مختلف شهرداری یکی از ابزارهایی است که می توان چگونگی عملکرد هر واحد را تحلیل کرد […]


دوره گزارش نویسی فنی با هدف ایجاد قالب استاندارد جهت جمع آوری و تحلیل دیتاها در شهرداری برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهردار مسجدسلیمان اعلام کرد: باتوجه به اینکه تحلیل دیتاهای حاصل از فعالیت های بخش های مختلف شهرداری یکی از ابزارهایی است که می توان چگونگی عملکرد هر واحد را تحلیل کرد ، اقدام به برگزاری دوره گزارش نویسی فنی نمودیم.

شهام سلیمانی گفت : با توجه به اینکه رویه واحدی برای گزارش نویسی فنی وجود نداشت و امکان تحلیل و اندازه گیری دیتاها به صورتی کاملاً کاربردی امکان پذیر نبود ، دوره آموزشی زیر نظر مشاور برنامه ریزی شهرداری برای تعدادی از واحدهای اجرایی ، اداری و فنی در شهرداری برگزار نمودیم. که با این دوره علاوه بر ایجاد سبک استاندارد برای ارائه گزارشات، امکان تحلیل و نتیجه گیری از این گزارشات برای بررسی فعالیتهای هر واحد در راستای اهداف شهرداری امکان پذیر خواهد شد.
در حاشیه این دوره ، محمدرضا افشارنیا مشاور شهردار گفت: با توجه به اینکه برای برنامه ریزی و تهیه سند چشم انداز هر بخش شهرداری به دیتاهای فنی مربوط به هر بخش نیاز داشتیم با موافقت شهردار اقدام به برگزاری این دوره نمودیم. بطوریکه در صورت انجام این طرح علاوه بر تسهیل در تحلیل اطلاعات و فراهم شدن بستر لازم جهت آنالیزهای نرم افزاری ، امکان انتشار این اطلاعات به صورت کاملاً گویا برای مردم و یا سایر سازمانهای مرتبط نیز فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است مدیریت دانش و سازماندهی وضعیت آموزشی کلیه نیروها یکی از برنامه های اصلی شهرداری است.