برگزاری جلسه شهردار مسجدسلیمان با تاکسی داران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از علی قنبری مسئول روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان جلسه شهردار محترم جناب مهندس عبدالله قاسمی با تاکسی داران مسجدسلیمانی در محل ساختمان شهرداری برگزار گردید. طی این جلسه مشکلات و معضلات، در رابطه با تاکسی داران و حمل و نقل عمومی در حضور شهردار محترم توسط […]

۲۰۱۶۰۵۲۹۲۰۲۸۳۲_IMG_1287

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از علی قنبری مسئول روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان جلسه شهردار محترم جناب مهندس عبدالله قاسمی با تاکسی داران مسجدسلیمانی در محل ساختمان شهرداری برگزار گردید.

طی این جلسه مشکلات و معضلات، در رابطه با تاکسی داران و حمل و نقل عمومی در حضور شهردار محترم توسط نمایندگان تاکسی داران و برخی رانندگان مطرح شد از قبیل:

نبود بازرس، کارشناس و مامور بازرسی ایستگاه های تاکسی در سه سال اخیر، نبود ایستگاه های تاکسی کافی در سطح شهر و  محل بیمارستان نمره ۲، نبود تابلوهای ایستگاه تاکسی در سطح شهر، درگیری های پیش آمده توسط راننده های مسافربر شخصی با رانندگان تاکسی و تامین امنیت رانندگان در ایستگاه ها، معضل غیر قابل کنترل بودن مسافربر های شخصی در کنار ایستگاه های تاکسی و عدم همکاری توسط راهنمایی و رانندگی در خصوص مسافربرهای شخصی، نصب ایستگاه های تاکسی در محل های غیر قابل استفاده و . . . .  که در این خصوص جناب مهندس قاسمی شهردار محترم در طی صحبت هایی که با تاکسی داران داشتند نسبت به واگذاری تاکسیرانی به بخش خصوصی اشاره نموده و در خصوص مشکلات و معضلات مطرح شده قول پیگیری و رفع مشکلات مربوط به بخش حمل و نقل عمومی را به تاکسی داران داده تا علاوه بر رفع موانع پیش روی تاکسی داران بتوان در ارائه خدمات بهتر حمل و نقلی و رفاه حال همشهریان نیز گام های خوب و مثبتی برداشت.


۲۰۱۶۰۵۲۹۲۱۰۴۴۳_IMG_1295


۲۰۱۶۰۵۲۹۲۱۰۴۲۶_IMG_1294


۲۰۱۶۰۵۲۹۲۰۳۹۰۵_IMG_1290


۲۰۱۶۰۵۲۹۲۱۲۷۱۳_IMG_1297


۲۰۱۶۰۵۲۹۲۱۴۱۲۵_IMG_1302


۲۰۱۶۰۵۲۹۲۱۵۹۴۱_IMG_1311