برگزاری جلسات هفتگی با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان، معاونت ها و برخی از مسئولین واحدهای شهرداری در هجدهم آذرماه جلسه هفتگی برگزار گردید. در اینروز در خصوص بررسی و رفع مشکلات واحدهای مختلف اجرایی و عمرانی، ادامه روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها گفتگوهایی صورت گرفت.. گفتنی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان، معاونت ها و برخی از مسئولین واحدهای شهرداری در هجدهم آذرماه جلسه هفتگی برگزار گردید.

در اینروز در خصوص بررسی و رفع مشکلات واحدهای مختلف اجرایی و عمرانی، ادامه روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها گفتگوهایی صورت گرفت..

گفتنی است شهردار مسجدسلیمان بر اتمام پروژه های مختلف شهری که در حال فعالیت و در دست اجرا می باشند تاکید نمودند.