برگزاری انتخابات نماینده تاکسیداران خط میدان باشگاه مرکزی به میدان نمره یک

انتخابات نماینده تاکسیداران خط میدان باشگاه مرکزی به میدان نمره یک برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از مهندس شلمزاری مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان انتخابات نماینده ی تاکسیداران خط میدان باشگاه مرکزی به میدان نمره یک به منظور سهولت در رفع مشکلات تاکسیداران این خط و رسیدگی به تخلفات […]

انتخابات نماینده تاکسیداران خط میدان باشگاه مرکزی به میدان نمره یک برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از مهندس شلمزاری مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان انتخابات نماینده ی تاکسیداران خط میدان باشگاه مرکزی به میدان نمره یک به منظور سهولت در رفع مشکلات تاکسیداران این خط و رسیدگی به تخلفات تاکسیها و شکایات مردمی در روز دوشنبه ۹۵/۰۳/۳۱ در ساختمان شهرداری مرکزی برگزار گردید.


IMG_2232


IMG_2238