برگزاری انتخابات نماینده تاکسیداران خط ویژه دانشگاه آزاد اسلامی

انتخابات نماینده تاکسیداران خط ویژه ی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از مهندس شلمزاری مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان انتخابات نماینده ی تاکسیداران خط ویژه ی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور سهولت در رفع مشکلات تاکسیداران این خط و رسیدگی به تخلفات تاکسیها و شکایات مردمی […]

انتخابات نماینده تاکسیداران خط ویژه ی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از مهندس شلمزاری مسئول واحد تاکسیرانی شهرداری مسجدسلیمان انتخابات نماینده ی تاکسیداران خط ویژه ی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور سهولت در رفع مشکلات تاکسیداران این خط و رسیدگی به تخلفات تاکسیها و شکایات مردمی در روز چهارشنبه ۹۵/۰۳/۲۶ در ساختمان شهرداری مرکزی برگزار گردید.

در ضمن آقای رضا مرادی پس از شمارش آراء به عنوان نماینده این خط انتخاب شد.


IMG_2006


IMG_2013


IMG_2017