برپایی ایستگاه اطلاع رسانی سلامت شهرداری مسجدسلیمان، به منظور پیشگیری از ویروس کرونا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، پایگاه سلامت شهرداری مسجدسلیمان با همکاری مرکز بهداشت این شهرستان، در درب ورودی مراجعات مردمی، جهت راهنمایی و آموزش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به مراجعین برپا شد. گفتی است در ایستگاه سلامت شهرداری، بروشورهای بهداشتی در زمینه شناخت و پیشگیری از ویروس کرونا روزانه توزیع می […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، پایگاه سلامت شهرداری مسجدسلیمان با همکاری مرکز بهداشت این شهرستان، در درب ورودی مراجعات مردمی، جهت راهنمایی و آموزش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به مراجعین برپا شد.

گفتی است در ایستگاه سلامت شهرداری، بروشورهای بهداشتی در زمینه شناخت و پیشگیری از ویروس کرونا روزانه توزیع می گردد.

.

.

.