بررسی مشکلات شهرک سیمرغ با حضور مهدی رضایی فرد سرپرست شهرداری مسجدسلیمان

با حضور مهدی رضایی سرپرست شهرداری ، مشکلات شهرک سیمرغ مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، جلسه مهدی رضایی فرد سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با جمعی از اهالی منطقه شهرک سیمرغ در دفتر شهرداری مرکزی برگزار گردید. در همین رابطه حاضرین ضمن ابراز بیان مشکلات موجود […]

با حضور مهدی رضایی سرپرست شهرداری ، مشکلات شهرک سیمرغ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، جلسه مهدی رضایی فرد سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با جمعی از اهالی منطقه شهرک سیمرغ در دفتر شهرداری مرکزی برگزار گردید.

در همین رابطه حاضرین ضمن ابراز بیان مشکلات موجود و نظرات خودشان با سرپرست شهرداری به گفتگو پرداختند.

در پایان این نشست صورتجلسه ای تنظیم که مقرر شد، سرپرست شهرداری از منطقه شهرک سیمرغ با همراهی ساکنین بازدید میدانی به عمل آورند.