با دستور شهردار مسجدسلیمان: اجرای عملیات تعریض، زیر سازی آسفالت ، ترمیم و بهسازی کانال آب های سطحی محله نور آباد در حال اجرا است

به گزارش روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان با دستور آرش قنبری پروژه تعریض، زیر سازی آسفالت ، ترمیم و بهسازی کانال آب های سطحی توسط واحد امانی شهرداری مسجدسلیمان آغاز و هم اکنون در حال اجراست. قنبری شهردار مسجدسلیمان اجرای این عملیات را در راستای جلب رضایت اهالی محله نورآباد و بهبود وضعیت این محله عنوان […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان با دستور آرش قنبری پروژه تعریض، زیر سازی آسفالت ، ترمیم و بهسازی کانال آب های سطحی توسط واحد امانی شهرداری مسجدسلیمان آغاز و هم اکنون در حال اجراست.

قنبری شهردار مسجدسلیمان اجرای این عملیات را در راستای جلب رضایت اهالی محله نورآباد و بهبود وضعیت این محله عنوان کرد.