بازگشایی مسیر ۸ بنگله به دلیل حفاری اداره آبفا توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با پیگیری شهردار مسجدسلیمان مبنی بر نارضایتی شدید شهروندان پس از نشست روکش آسفالت، که منجر به مسدود شدن محور ارتباطی منطقه هشت بنگله گردید، توسط نیروهای خدماتی با حضور دکتر نوید شعبانی شهردار، معاونت‌ امور زیر بنایی و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر می […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با پیگیری شهردار مسجدسلیمان مبنی بر نارضایتی شدید شهروندان پس از نشست روکش آسفالت، که منجر به مسدود شدن محور ارتباطی منطقه هشت بنگله گردید، توسط نیروهای خدماتی با حضور دکتر نوید شعبانی شهردار، معاونت‌ امور زیر بنایی و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر می باشد مشکل مذکور بدلیل حفاری های اداره آبفا باعث کندی در عبور و مرور ماشین آلات، ایجاد ترافیک شدید و نارضایتی شهروندان گردیده بود، که بعد از تلاش مضاعف نیروهای خدماتی شهرداری، مسیر مورد نظر پس از ترمیم، بازگشایی کامل شد.

.