بازگشایی مسیر دفع آبهای سطحی شهرک ولیعصر(عج) توسط شهرداری مسجدسلیمان

مسیر دفع آبهای سطحی شهرک ولیعصر(عج) توسط معاونت خدمات شهری (تنظیفات) شهرداری مسجدسلیمان بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در پی بارندگی امروز مسیر دفع آبهای سطحی شهرک ولیعصر دچار آبگرفتگی شد که با حضور به موقع کارکنان خدوم معاونت خدمات شهری(تنظیفات) شهرداری مسجدسلیمان، این مسیر بازگشایی گردید.