بازسازی میدان ساعت در منطقه هشت بنگله در حال اجرا است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات بازسازی محوطه میدان ساعت در منطقه هشت بنگله توسط معاونت خدمات شهری(واحد فضای سبز) در حال انجام می باشد. گفتنی است این روند به منظور زیباسازی محیط شهری و همچنین استاندارد سازی میادین مناطق مختلف شهر صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات بازسازی محوطه میدان ساعت در منطقه هشت بنگله توسط معاونت خدمات شهری(واحد فضای سبز) در حال انجام می باشد.

گفتنی است این روند به منظور زیباسازی محیط شهری و همچنین استاندارد سازی میادین مناطق مختلف شهر صورت می گیرد.