بازدید میدانی شهردار مسجدسلیمان از محلات شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از واحد روابط عمومی؛با ادامه خدمات رسانی به نقاط محروم و به منظور شناسایی و رفع معضلات شهری هم چنین؛ مشکلات زیست محیطی شهروندان در نقاط مختلف شهرستان مسجدسلیمان آیتمهایی با موضوع: کانال آبهای سطحی، زیر سازی، روکش آسفالت، در دستور کار عملیاتی پروژه های […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از واحد روابط عمومی؛با ادامه خدمات رسانی به نقاط محروم و به منظور شناسایی و رفع معضلات شهری هم چنین؛ مشکلات زیست محیطی شهروندان در نقاط مختلف شهرستان مسجدسلیمان آیتمهایی با موضوع: کانال آبهای سطحی، زیر سازی، روکش آسفالت، در دستور کار عملیاتی پروژه های عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی قرارگرفت. در اقدامی تازه عبدالله قاسمی صالح بابری شهردار مسجدسلیمان و به همراه یونس احمدپوریا سرپرست معاونت فنی و عمرانی و تعدادی از شهروندان به اتفاق از این نقاط به صورت حضوری و تحقیق میدانی به عمل آوردند. در این بازدید قاسمی از محلات، بی بیان، شیخ مندنی، نمره۲، مال شنبه، چهاربیشه، تپه الله اکبر کلگه، نفتک، ریل وی و انبار خوراکی بازدید به عمل آورده و ضمن گوش دادن به مشکلات تک تک اهالی مناطق و پاسخ دهی مناسب به هرکدام، مسیر تازه ای جهت رعایت تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی شهروندان آغاز نمودند.بازدید میدانی شهردار مسجدسلیمان از محلات سطح شهر


۴۲۵۲۰۶۸۶۰_۶۳۳۲۵


۴۲۵۴۱۱۴۰۲_۶۲۹۸۹