بازدید میدانی شهردار مسجدسلیمان از سطح شهر به منظور بررسی و رفع مشکلات شهری

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با حضور شبانه دکتر نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان و جمعی از معاونین شهرداری در خیابان آزادی حدفاصل میدان بانک ملی تا میدان نمره یک به بررسی مشکلات این خیابان پرداختند. در اینروز از کوچه پزشکان و محله نمره یک پشت آمار سابق بازدید میدانی به عمل آمد. […]

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با حضور شبانه دکتر نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان و جمعی از معاونین شهرداری در خیابان آزادی حدفاصل میدان بانک ملی تا میدان نمره یک به بررسی مشکلات این خیابان پرداختند.

در اینروز از کوچه پزشکان و محله نمره یک پشت آمار سابق بازدید میدانی به عمل آمد.

.