بازدید میدانی شهردار مسجدسلیمان از برخی پروژه های عمرانی شهری

شهردار مسجدسلیمان بهمراه معاونت امور زیربنایی از برخی از پروژه های عمرانی درحال اجرا در روز پنج شنبه ۵ بهمن ماه بازدید میدانی بعمل آورد.

به گزارش پایگاه روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، آرش قنبری در این روز از پروژه های: تعریض جاده دسترسی فرودگاه، احداث دیوارهای حائل منطقه چهاربیشه و باشگاه سوارکاران، بازسازی محوطه میدان شهید بهنام محمدی ، بازسازی میدان میدان هوانیروز ، دیوار حائل و جاده دسترسی کوی شهید حبیب داودی، تعریض و اصلاح هندسی میدان بانک ملی، احداث جاده گلف و آتش نشانی بی بی یان بازدید نموده و آخرین روند پیشرفت فیزیکی و اجرای صحیح این پروژه ها را مورد بررسی و نظارت قرار داد.