بازدید میدانی دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان از روند پروژه پارک ۵۰ هکتاری در منطقه تمبی

.

.