بازدید میدانی از طرح پروژه بزرگ احداث بلوار دوم ورودی و خروجی شهر مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، بازدید میدانی علی عسکر ظاهری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به همراه شهام سلیمانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به منظور بررسی‌های اولیه و مشخص کردن نقاط اجرایی طرح پروژه بزرگ احداث بلوار دوم ، ورودی و خروجی شهر از میدان دانشگاه به شیخ مندنی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، بازدید میدانی علی عسکر ظاهری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به همراه شهام سلیمانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به منظور بررسی‌های اولیه و مشخص کردن نقاط اجرایی طرح پروژه بزرگ احداث بلوار دوم ، ورودی و خروجی شهر از میدان دانشگاه به شیخ مندنی و بی بیان انجام گرفت.