گامهای استوار اعضای شورای شهر و شهردار مسجدسلیمان جهت احداث آرامستان بزرگ شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مسجدسلیمان احداث آرامستان بزرگ شهر را در اولویت و دستور کار خود قرار دادند. در این رابطه شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان گفت: با توجه به تکمیل شدن ظرفیت آرامستانهای شهر و ضرورت احداث آرامستان جدید، این موضوع در اولویت برنامه های شهرداری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مسجدسلیمان احداث آرامستان بزرگ شهر را در اولویت و دستور کار خود قرار دادند.


در این رابطه شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان گفت: با توجه به تکمیل شدن ظرفیت آرامستانهای شهر و ضرورت احداث آرامستان جدید، این موضوع در اولویت برنامه های شهرداری و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر قرار دارد و طی بازدیدی که با کارشناس اداره منابع طبیعی از اراضی اطراف شهر داشتیم بزودی برای این کار مهم محل مناسبی را درنظر خواهیم گرفت.


گفتنی است اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و تنی چند از مدیران محلی پیش از این اراضی منطقه نمره یازده را جهت احداث آرامستان جدید مدنظر داشتند که بدلیل وجود چاههای نفت در این منطقه مورد موافقت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان واقع نگردید.