بازدید شهردار مسجدسلیمان از کانون فرهنگی شهید رجایی و دارالقرآن آموزش و پرورش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح روز دهم دیماه آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان از کانون فرهنگی شهید رجایی و دارالقرآن آموزش و پرورش بازدید نمود.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح روز دهم دیماه آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان از کانون فرهنگی شهید رجایی و دارالقرآن آموزش و پرورش بازدید نمود.