بازدید شهردار مسجدسلیمان از مناطق رانشی و نقاط حادثه‌خیز

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی: آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با همراهی ستاد مدیریت بحران و معاونت فنی از مناطق رانشی و چندین نقطه حادثه خیز بازدید کردند. این بازدید جهت شناسایی و پیشگیری نقاط حادثه خیز و رانشی کوه ها در مناطق مختلف مسجدسلیمان بوده است

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی: آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با همراهی ستاد مدیریت بحران و معاونت فنی از مناطق رانشی و چندین نقطه حادثه خیز بازدید کردند.

این بازدید جهت شناسایی و پیشگیری نقاط حادثه خیز و رانشی کوه ها در مناطق مختلف مسجدسلیمان بوده است