بازدید شهردار مسجدسلیمان از محل جایگاه سی ان جی

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، به منظور رفع نقایص فنی که در روزهای گذشته در جایگاه سی ان جی شهرداری به وجود آمده بود، دکتر نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان ضمن حضور در این محل از نقاط محوطه بیرونی دستگاه ها و اطاق کنترل فرمان بازدید به عمل آوردند. گفتنی است روند مذکور […]

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، به منظور رفع نقایص فنی که در روزهای گذشته در جایگاه سی ان جی شهرداری به وجود آمده بود، دکتر نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان ضمن حضور در این محل از نقاط محوطه بیرونی دستگاه ها و اطاق کنترل فرمان بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است روند مذکور به منظور تسریع در رفع مشکلات موجود صورت گرفته بود.

.