بازدید شهردار مسجدسلیمان از روند اجرایی کارخانه آسفالت شهرداری

شهردار مسجدسلیمان از روند اجرایی کارخانه آسفالت شهرداری بازدید بعمل آورد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان روز چهارشنبه از کارخانه آسفالت بازدید و روند نصب دستگاه اویل هیتر خریداری شده این مجموعه بررسی و مورد نظارت قرار داد.