بازدید دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان از روند پروژه تپه رانشی منطقه نفتک در روز تعطیل به روایت تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان در روز جمعه ۶ دیماه ۱۳۹۸ از روند پروژه پاکسازی و تسطیح تپه رانشی منطقه‌ نفتک بازدید بعمل آورد. . . . . . .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان در روز جمعه ۶ دیماه ۱۳۹۸ از روند پروژه پاکسازی و تسطیح تپه رانشی منطقه‌ نفتک بازدید بعمل آورد.

.

.

.

.

.

.