انتصاب معاونت اداری و مالی شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در جلسه ای که با حضور معاونت‌ها و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری در محل دفتر شهرداری مرکزی برگزار شد، محمد خرم از مهندسین فارغ‌التحصیل در رشته کارشناسی فضای سبز‌ به عنوان معاونت اداری و مالی معرفی و انتخاب گردید. گفتنی است پیش تر محمد خرم به عنوان مسئول […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در جلسه ای که با حضور معاونت‌ها و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری در محل دفتر شهرداری مرکزی برگزار شد، محمد خرم از مهندسین فارغ‌التحصیل در رشته کارشناسی فضای سبز‌ به عنوان معاونت اداری و مالی معرفی و انتخاب گردید.

گفتنی است پیش تر محمد خرم به عنوان مسئول فضای سبز‌ و پارکها مسغول بکار بوده، که در حال حاضر به جای اسفندیار باقری منصوب گردید.

بنابر همین گزارش روزمه کاری محمد خرم در ادامه به شرح می باشد.

آغاز بکار در شهرداری از سال ۸۰

کارشناس ارشد فضای سبز‌ تا سال ۸۲

مسئول فضای سبز‌ از سال ۸۳ تا ۸۸

کارشناسی ارشد دفتر فنی ( مسئول طراحی پارکها)

مدیر زیباسازی شهری تا سال ۹۲

معاونت خدمات شهری از سال ۹۳ تا ۹۴

مدرس دانشگاه آزاد

مشاور شهری دکتر جلیلی نماینده اسبق شهرستان

مشاور شهردار وقت در زمینه زیباسازی و خدمات شهری