انتصابات جدید در شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از رحیم ورناصری مسئول واحد روابط عمومی چند انتصاب جدید دیگر در شهرداری مسجدسلیمان انجام گردید. در همین رابطه و تغییرات در بدنه اداری و واحدهای مختلف آقایان جبار کریمی به سمت سرپرست واحد حراست فیزیکی که پیش تر مسئول واحد موتوری بودند منصوب شدند؛ رسول […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از رحیم ورناصری مسئول واحد روابط عمومی چند انتصاب جدید دیگر در شهرداری مسجدسلیمان انجام گردید. در همین رابطه و تغییرات در بدنه اداری و واحدهای مختلف آقایان جبار کریمی به سمت سرپرست واحد حراست فیزیکی که پیش تر مسئول واحد موتوری بودند منصوب شدند؛ رسول بنام به عنوان سرپرست واحد خدمات شهری منصوب گردیدند؛ که قبل تر مسئول کارخانه آسفالت بودند. حسن یوسفی مقدم به عنوان سرپرست واحد موتوری؛ نبی الله تقی پور به عنوان  سرپرست کشتارگاه؛ و هم چنین محمد میرنام نیها با حفظ سمت؛ جانشین هماهنگی سازمان آتش نشانی به عنوان کارشناس هماهنگی و پیگیری شهرداری منصوب و مشغول بکار گردیدند.

مهندس قاسمی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و زحمات این افراد در سمت های قبلی افزود: امیدوارم با اتکا به خداوند متعال این عزیزان وظایف و امور محوله را در کمال جدیت و شایستگی در انتصاب جدیدشان انجام دهند.