انتخابات ریاست شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار شد

در این جلسه پس از رأی گیری اعضاء، حسن کاظمی نیا با شش رأی موافق به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر در آخرین سال فعالیت شورای چهارم انتخاب شد

حسن کاظمی نیا شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از روابط عمومی، انتخابات ریاست شورای اسلامی شهر در روز گذشته مورخ ۹۵/۶/۹ در ساعت ۲۱ با حضور ۱۰ تن از اعضای شورا و نماینده ی فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه پس از رأی گیری اعضاء، حسن کاظمی نیا با شش رأی موافق به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر در آخرین سال فعالیت شورای چهارم انتخاب شد. همچنین سهراب یوسفی شیخ رباط به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب گردید. گفتنی است که حسن کاظمی نیا پیش از این و در سال اول فعالیت شورای چهارم نیز به عنوان رئیس شورا انتخاب شده بود.