اطلاعیه سهمیه سوخت ناوگان ماشین آلات گازوئیل سوز درون شهری و حومه

به اطلاع مالکین ماشین آلات گازوئیل سوز می رساند، جهت دریافت سهمیه سوخت و دریافت مجوز پروانه فعالیت ناوگان درون شهری و اشتغال رانندگان؛ به واحد آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مرکزی مراجعه فرمائید. در صورت عدم دریافت پروانه فعالیت سوخت، به ماشین آلات گازوئیل سوز تعلق نمی گیرد.

به اطلاع مالکین ماشین آلات گازوئیل سوز می رساند، جهت دریافت سهمیه سوخت و دریافت مجوز پروانه فعالیت ناوگان درون شهری و اشتغال رانندگان؛ به واحد آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مرکزی مراجعه فرمائید.
در صورت عدم دریافت پروانه فعالیت سوخت، به ماشین آلات گازوئیل سوز تعلق نمی گیرد.