ادامه عملیات پروژه احداث پل و خیابان سوم کوی نفت خیز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ادامه عملیات پروژه احداث پل و خیابان سوم کوی نفت خیز توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد. شایان ذکر است پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال در دستور کار شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته است که در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ادامه عملیات پروژه احداث پل و خیابان سوم کوی نفت خیز توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد.
شایان ذکر است پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال در دستور کار شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته است که در این خصوص پس از مراحل بهره برداری کامل به عنوان جاده دسترسی، تاثیر بسزایی در جهت کاسته شدن بار ترافیکی شهر خواهد داشت.