ادامه عملیات زیر سازی و روکش آسفالت منطقه باشگاه سوارکاران  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، پروژه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت منطقه سوار کاران با نظارت کارشناسان معاونت امورزیربنایی و شهرسازی(واحد عمران) در حال انجام است.   شایان ذکر است نهضت آسفالت مناطق مختلف شهری به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته از برنامه های اصلی شهرداری بوده ، که […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان،

پروژه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت منطقه سوار کاران با نظارت کارشناسان معاونت امورزیربنایی و شهرسازی(واحد عمران) در حال انجام است.

 

شایان ذکر است نهضت آسفالت مناطق مختلف شهری به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته از برنامه های اصلی شهرداری بوده ، که از بدو ورود آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان در دستور کار قرار گرفته است.