ادامه عملیات اجرایی پروژه تعریض جاده گلف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی پروژه تعریض جاده گلف توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد. گفتنی است پس از مراحل خاکبرداری و تعریض ، مرحله ابنیه و احداث بلوار و جداول این پروژه طی روزهای آتی آغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات اجرایی پروژه تعریض جاده گلف توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد.

گفتنی است پس از مراحل خاکبرداری و تعریض ، مرحله ابنیه و احداث بلوار و جداول این پروژه طی روزهای آتی آغاز خواهد شد.