ادامه روند تکمیل میدان ساعت در منطقه هشت بنگله

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ادامه روند تکمیل میدان ساعت در منطقه هشت بنگله با نظارت کارشناسان معاونت خدمات شهری (واحد فضای سبز) در حال انجام می باشد. شایان ذکر است عملیات فوق به جهت زیباسازی شهری و تکمیل بازسازی المانهای میدان های شهر صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ادامه روند تکمیل میدان ساعت در منطقه هشت بنگله با نظارت کارشناسان معاونت خدمات شهری (واحد فضای سبز) در حال انجام می باشد.

شایان ذکر است عملیات فوق به جهت زیباسازی شهری و تکمیل بازسازی المانهای میدان های شهر صورت می گیرد.