ادامه روند تکمیل بازارچه محله ای منطقه نمره هشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ادامه روند تکمیل بازارچه محله ای منطقه نمره هشت با نظارت کارشناسان معاونت امور زیزبنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ادامه روند تکمیل بازارچه محله ای منطقه نمره هشت با نظارت کارشناسان معاونت امور زیزبنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد.