احمد زمانپور با کسب ۴ رای به عنوان رئیس شورای شهر مسجدسلیمان‌ انتخاب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، عصر امروز در پی جلسه ای که به منظور انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر در مرحله دوم با حضور فردی پور نماینده فرماندار، اعضای شورا و اصحاب رسانه برگزار شد، احمد زمانپور با کسب ۴ در مقابل ۳ رای حمزه نجف پور، به عنوان رئیس شورای اسلامی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، عصر امروز در پی جلسه ای که به منظور انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر در مرحله دوم با حضور فردی پور نماینده فرماندار، اعضای شورا و اصحاب رسانه برگزار شد، احمد زمانپور با کسب ۴ در مقابل ۳ رای حمزه نجف پور، به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب گردید.‌

در همین رابطه جلسات فوق پیش تر در دو جلسه انجام گردیده، که بدون نتیجه به پایان رسید، و امروز نیز در جلسه سوم جهت انتخاب سایر اعضاء هیات رئیسه وحید زمانی حموله با ۷ رای به عنوان نایب رئیس اول، حمید شعبانی با ۷ رای خزانه دار، روح الله جلیلی با ۷ رای منشی اول و دوم برای مدت یکسال معرفی گردیدند.