احداث کانال دفع آبهای سطحی منطقه چهاربیشه، جنب ایستگاه برق در حال انجام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی منطقه چهاربیشه جنب ایستگاه برق با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال انجام است. گفتنی است پروژه مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در دستور کار شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث کانال دفع آبهای سطحی منطقه چهاربیشه جنب ایستگاه برق با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال انجام است.

گفتنی است پروژه مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در دستور کار شهرداری مسجدسلیمان می باشد.