احداث کانال آبهای سطحی و جوی و جدول جهت آماده سازی روکش آسفالت معابر شهرک سیمرغ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث کانال آبهای سطحی و جوی و جدول جهت آماده سازی روکش آسفالت گرم معابر شهرک سیمرغ توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد. گفتنی است شهرک سیمرغ از مناطق تازه تاسیس شهر مسجدسلیمان می باشد که مجموعه شهرداری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث کانال آبهای سطحی و جوی و جدول جهت آماده سازی روکش آسفالت گرم معابر شهرک سیمرغ توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی در حال انجام می باشد.

گفتنی است شهرک سیمرغ از مناطق تازه تاسیس شهر مسجدسلیمان می باشد که مجموعه شهرداری طی ماههای گذشته اقدامات بسیار مطلوبی در زمینه خدماتی و عمرانی در آن اجرایی نموده است.