احداث سازه گلخانه ای و تکمیل آن توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان ، یک عدد سازه گلخانه ای توسط معاونت خدمات شهری (واحد فضای سبز) در پارک کوهستانی ملت احداث گردید. گفتنی ساخت این سازه بدون هزینه توسط پرسنل واحد فضای سبز شهرداری به منظور خودکفایی این مجموعه در کاشت گل فصلی ، قلمه زنی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان ، یک عدد سازه گلخانه ای توسط معاونت خدمات شهری (واحد فضای سبز) در پارک کوهستانی ملت احداث گردید.

گفتنی ساخت این سازه بدون هزینه توسط پرسنل واحد فضای سبز شهرداری به منظور خودکفایی این مجموعه در کاشت گل فصلی ، قلمه زنی درخت و نگهداری آنها بوده است.