اجرای نور پردازی بر روی پل ارتباطی نمره یک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در ادامه توسعه نورپردازی و روشنایی معابر و خیابان‌های شهر مسجدسلیمان، نورپردازی با رنگهای مختلف رنگی پل ارتباطی نمره یک  اجرا  شد. گفتی است این خدمات پس از ادامه رنگ آمیزی بدنه های اطراف پل اجرا گردیده، که به لحاظ زیباسازی یکی از موضوعات مهم در شهرسازی محسوب […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در ادامه توسعه نورپردازی و روشنایی معابر و خیابان‌های شهر مسجدسلیمان، نورپردازی با رنگهای مختلف رنگی پل ارتباطی نمره یک  اجرا  شد.

گفتی است این خدمات پس از ادامه رنگ آمیزی بدنه های اطراف پل اجرا گردیده، که به لحاظ زیباسازی یکی از موضوعات مهم در شهرسازی محسوب می شود.

لازم به یادآوری است با توجه به جایگاه ویژه و قدمت پل نمره یک و نیز واقع شدن آن در محور خیابان اصلی آزادی، روند مذکور چشم انداز بسیار زیبایی در ساعات شبانه برای شهروندان خواهد داشت.