اجرای نقاشی دیواری توسط شهرداری مسجدسلیمان‌

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، به منظور بهبود برقراری سیمای عمومی و منظر زیباسازی معابر شهری، و زمینه به وجود آوردن نشاط و شادابی روحیه شهروندان، همچنین افزایش زیبایی های بصری در نقاط مختلف، شهرداری مسجدسلیمان‌ با شناسایی و پاکسازی اولیه بر روی دیوار حائل کناری در محور دو راهی منطقه بی بیان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، به منظور بهبود برقراری سیمای عمومی و منظر زیباسازی معابر شهری، و زمینه به وجود آوردن نشاط و شادابی روحیه شهروندان، همچنین افزایش زیبایی های بصری در نقاط مختلف، شهرداری مسجدسلیمان‌ با شناسایی و پاکسازی اولیه بر روی دیوار حائل کناری در محور دو راهی منطقه بی بیان و به سمت خیابان اصلی داریوش محمدی، اقدام به اجرای طرح نقاشی دیواری با مضمون طبیعت سبز با استفاده از رنگ‌های شاد نموده است.

گفتنی است از اهمیت اجرایی این روند جلوگیری از فعالیت های دیوار نویسی غیر مجاز بوده، و با توجه به اینکه اغلب دیوارهای سطح شهر نازیبا و غیر چشم نواز می باشند، که با اجرای روند نقاشی دیواری ساختار بصری شهر زنده خواهد شد.