اجرای عملیات پاکسازی معابر و مناطق عمومی مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان در ادامه عملیات پاکسازی معابر و مناطق عمومی سطح شهر مسجدسلیمان، منطقه ورودی شهر حد فاصل میدان دانشگاه آزاد تا میدان هوانیروز توسط شهرداری مسجدسلیمان پاکسازی شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان در ادامه عملیات پاکسازی معابر و مناطق عمومی سطح شهر مسجدسلیمان، منطقه ورودی شهر حد فاصل میدان دانشگاه آزاد تا میدان هوانیروز توسط شهرداری مسجدسلیمان پاکسازی شد.