اجرای عملیات پاکسازی معابر و مناطق عمومی سطح شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان در ادامه عملیات پاکسازی معابر و مناطق عمومی سطح شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان، پارک کوهستانی ملت واقع در منطقه بی بیان پاکسازی شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان در ادامه عملیات پاکسازی معابر و مناطق عمومی سطح شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان، پارک کوهستانی ملت واقع در منطقه بی بیان پاکسازی شد.