اجرای عملیات روکش آسفالت گرم منطقه نفتک توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان عملیات روکش آسفالت گرم کوی شهید باقری منطقه نفتک به مساحت ۴ هزار متر مربع توسط شهرداری مسجدسلیمان اجرا شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان عملیات روکش آسفالت گرم کوی شهید باقری منطقه نفتک به مساحت ۴ هزار متر مربع توسط شهرداری مسجدسلیمان اجرا شد.