اجرای عملیات روکش آسفالت گرم منطقه بی بیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان عملیات روکش آسفالت گرم منطقه بی بیان به مساحت تقریبی ۱۰ هزار متر مربع اجرا شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان عملیات روکش آسفالت گرم منطقه بی بیان به مساحت تقریبی ۱۰ هزار متر مربع اجرا شد.